0,00 € 0 položiek

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.timeshop.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.timeshop.sk je firma:

longtime s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, Česká Republika
IČO: 17772192
DIC: CZ17772192

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod č.:  C 376396

Dohľad vykonáva:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
+420 296 366 360
http://www.coi.cz
podatelna@coi.cz

 

Adresa na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie tovaru: Spoločnosť ELUXIA s.r.o., POBOX A3, Nitra 94901, Slovensko

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami timeshop.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami parfumix.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku parfumix.sk považujeme za záväzné. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach parfumix.sk v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Ceny tovaru v akcií platia iba do vypredania zásob. Vo všetkých prípadoch bude kupujúci okamžite informovaný telefonicky, alebo e-mailom.

2. Záruka vrátenia peňazí

Ak nebudete s objednaným tovarom spokojní, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky. Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný poštou na adresu predajcu. V prípade, ak zákazník vráti tovar poškodený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, máme právo si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorú Vám vrátime za objednaný tovar. Náklady na dopravu tovaru k nám hradí zákazník. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nemôžeme akceptovať. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

 

3. Vybavenie objednávky

Tovar dodávame kupujúcemu na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty, alebo za tovar výhradne na objednávku.

 

4. Platobné podmienky

Všetky uvedené ceny na stránkach www.timeshop.sk sú konečné a prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK = 1 €. Nie sme platcami DPH.
Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu týmito spôsobmi:

Dobierka - 2:
- tovar zaplatíte až pri prevzatí priamo doručovateľovi zásielky.

Platba vopred prevodom - 0:
- tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet

 

5. Dodacie podmienky

Tovar expedujeme bez zbytočného odkladu obvykle v lehote do 5 pracovných dní, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky. Závisí to od dostupnosti tovaru, či sa nachádza v našom internom sklade, alebo u našich dodávateľov. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky, alebo e-mailom. Ak objednávka obsahuje viac produktov a nie sú všetky na sklade, v tom prípade kontaktujeme kupujúceho. Zákazník rozhodne či bude objednávka vybavená po častiach, alebo naraz s časovým oneskorením.

Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Samozrejme, dodacia adresa moze byť iná ako fakturačná adresa. Dodacia adresa môže byť napríklad do zamestnania.

Tovar doručujeme troma spôsobmi:

- kuriér DPD

6. Doprava

všetky zásielky posielané výlučne prioritne prvou triedou a na dobierku. Ceny dopravy sú vrátane balného a vrátane poistenia. Zákazník zaplatí za tovar až pri prevzatí. Všetok odoslaný tovar je kvalitne zabalený do krabice, aby bol chránený proti nárazu, prípadne rozbitiu.


Doručenie kuriérom DPD - 2,90€:
- pre Slovensko a Českú republiku

Doručenie kuriérom má viacero výhod:

    * doručenie v pracovných dňoch do 24 hodín (SR) od podania
    * doručenie vždy až k Vám domov alebo do práce
    * možnosť sledovať zásielku cez internet
    * až 2 pokusy o doručenie zásielky v cene
    * kurér Vam pred doručením zatelefonuje

 

7. Záruka a reklamácia

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak (36-60 mesiacov) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamovaný tovar musí byť odoslaný poštou na adresu predajcu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

    - prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

    - znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

    - používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa, prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach

    - vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

    - zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

    - prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa

    - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

    - mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.


Záruka sa ďalej nevzťahuje na:
- predpokladanú dĺžku životnosti batérie
- opotrebovanie púzdra, skla, remienka a náramku spôsobené bežným používaním
- poškodenie strojčeka vodou (pobytom v nevhodnom prostredí)
- vady vyvolané neodborným zásahom


Upozornenie!

Vodotesné hodinky sú označené parametrom vodotesnosti na ciferníku alebo spodnej strane púzdra . Parametre vodotesnosti sú uvedené v ikone Užitočné info, alebo v oddelení Hodinky-Info. Vodotesnosť treba pravidelne po roku obnovovať ( v hodinárstve - skúška vodotesnosti) .
Do budíkov a nástenných hodín používajte iba monočlánky v kovovom púzdre.

 

8. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu / zmazanie telefonicky alebo e-mailom. Svoje údaje môžete takisto meniť v sekcii Osobné údaje.

Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, adresa  trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov.  Kupujúci  zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje,  že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke timeshop.sk. Všetky obrázky tovarov sú ilustračné.

Obchodné podmienky platia od  5.4. 2022.